• Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken

 • Welkom

  op de website van de Vereniging voor Vrijgevestigd Psychiaters Amsterdam en Omstreken!

  Deze website is bedoeld voor potentiële patiënten, potentiële nieuwe leden, mensen die iets over de VVPAO willen weten, en uiteraard voor de leden.

  De VVPAO stelt zich ten doel de vrije praktijkvoering voor psychiaters ondersteunen door het vormen van dit netwerk, onderlinge steun, informatie en nascholing.

  De VVPAO doet niet aan directe belangenbehartiging.

  De VVPAO is wel beschikbaar als gesprekspartner voor maatschappelijke partijen die zich willen informeren over de vrije praktijkvoering.

  Waar vrouw staat wordt ook man bedoeld , e.v.v.

   

  De VVPAO ontwikkelt de volgende activiteiten:

  De VVPAO organiseert minimaal vier nascholingsavonden per jaar in Amsterdam,

  zo mogelijk samen met:

  - Amsterdamse huisartsen (AHV) en

  - Amsterdamse Vrijgevestigde Psychotherapeuten (RVVP)

   

  De VVPAO organiseert ondersteuning:

  - voor haar nieuwe leden

  - bij intervisie, kwaliteitsvisitatie, materiële controle en inspectiecontrole

  - keuze softwareprogramma en organiseren softwaregroepen

  - organiseren waarnemingsgroepen

  - bij klachten of suïcide in de praktijk

  - hardwareproblemen

  - boekhouding en belastingproblemen

   

  De VVPAO neemt deel aan de Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest. Twee leden van de VVPAO hebben zitting in de klachtencommissie.

  De VVPAO verspreid relevante informatie per mail onder haar leden en probeert antwoorden te vinden op vragen van haar leden.

 • Leden van de VVPAO

  De lijst wordt eens per jaar op 1 januari aangepast aan de hand van de adreswijzigingen die aan het secretariaat van de vereniging zijn doorgegeven.
  Als u wilt dat uw adres eerder wordt gewijzigd kunt u een mail sturen naar vvpao@nvvp.net

 • LIDMAATSCHAP

  Draag bij aan het in stand houden van dit netwerk

 • AGENDA 2017

  Nascholingen

  -maandag 12 juni 2017
  -maandag 11 september 2017
  -maandag 13 november 2017

  Algemene ledenvergadering

  -maandag 12 juni 2017 (voorafgaand aan de nascholing)

  Nieuwe leden diner

  -woensdag 19 april 2017

 • Bestuur

  Celestine Roose

  portefeuille: voorzitter

  E-mail: Celestineroose@gmail.com

  Roshad Jokhoe

  portefeuille: nascholing, software, softwaregroepen, Stedelijk Overleg

  E-mail: rjokhoe@hotmail.com

   

  Kees de Vries

  portefeuille: penningmeester

  E-mail: info@psychiaterdevries.nl

 • Inschrijving nascholing

   

  -Maandag 12 juni 2017-

 • Klachten

  Klachtencommissie

  Indien u een klacht heeft over een psychiater dan kunt u die het beste eerst met de psychiater zelf bespreken.

   

  Als dat voor u niet voldoende oplevert kunt u schriftelijk een klacht indienen bij onderstaande klachtencommissie en een afschrift sturen naar de psychiater.

   

  Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest

  Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

  Postbus 74077

  1070 BB Amsterdam

   

  telefoonnummer 020 7885140

  fax 020 7885141

  email: klachtencie@ggzingeest.nl

  of m.spreij@ggzingeest.nl

   

  De klachtencommissie wordt per klacht samengesteld uit de leden die worden afgevaardigd door de samenstellende instellingen en vereniging, op dit moment Arkin, GGZin Geest en de VVPAO. Vanuit de VVPAO zijn twee leden afgevaardigd. Bij een klacht tegen een vrijgevestigd psychiater wordt een commissie samengesteld. Daarin zullen geen leden van de VVPAO zitting hebben.

   

  Leden van de klachtencommissie declareren hun uren.

  De kosten van de klacht komen voor rekening van de psychiater waartegen de klacht is ingediend

   

  Op dit moment hebben namens de VVPAO zitting in de klachtencommissie: Alex Kolman en Pieter Rood.

  Wij allen zijn hen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de VVPAO.

   

  Jaarverslagen Klachtencommissie Arkin en GGZinGeest zijn op te vragen bij het secretariaat van de klachtencommissie.

   

 • Overige informatie

  Financiën- Conflict of Interest

  De VVPAO bestaat bij de gratie van 140 leden die ieder 100 euro contributie betalen.
  Van deze contributies worden vacatiegelden aan de bestuursleden betaald en het communicatienetwerk en administratieve werk betaald.
  Daarnaast krijgt de VVPAO van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) administratieve ondersteuning. De NVvP verschaft de VVPAO toegang tot haar website voor het verspreiden van afgeschermde informatie aan haar leden.
  De VVPAO wordt voorts financieel ondersteund door verschillende farmaceutische industrieen.

 • Nieuwsbrief

  Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

 • Geschiedenis

  Verleden, heden en toekomst van de VVPAO

  Klik op bovenstaande link voor download pdf.

 • Websites

  Regionale verenigingen voor vrijgevestigd psychiaters

  Verzekeraars

  Nuttige websites

 • Blog

 • Contact

  Bestuur VVPAO

  Bestuur VVPAO:

  NVvP
  T.a.v. Bestuur VVPAO
  Postbus 20062
  3502 LB Utrecht
  Ma-Vrij: 09:00 tot 17:00
  All Posts
  ×